TP HCM yêu cầu trường học, bệnh viện không dùng tiền mặt trong thanh toán

  • 11/05/2019 09:52

Phương thức thanh toán điện tử được cho là sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tất cả trường học, bệnh viện; các công ty điện lực, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính tại TP HCM phải phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đây là một trong những nội dung UBND TP HCM đưa ra tại Quyết định triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và hai năm tới.

Trong đó, thành phố yêu cầu các đơn vị ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, hoặc qua thiết bị chấp nhận thẻ. Riêng Tổng công ty Điện lực thành phố phải khuyến khích người sử dụng điện trả tiền bằng các phương thức thanh toán điện tử.

Thành phố cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội có giải pháp đạt mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp qua phương tiện điện tử. Sở Lao động - Thương binh và xã hội hỗ trợ những người hưởng trợ cấp, đảm bảo ít nhất đến hết năm nay đạt 10% và đến hết năm 2020 có 30% tổng số người nhận trợ cấp bằng hình thức này. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM được đề nghị phối hợp Bộ Tài chính liệt kê, công khai danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng; đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản.

  • Theo vnexpress